நடைமுறையில் இல்லாத ஆனால் இப்பொழுதும் தேவைபடுகிற யுடிஆருக்கு முந்நைய 6 ஆவணங்கள்

நடைமுறையில் இல்லாத ஆனால் இப்பொழுதும் தேவைபடுகிற யுடிஆருக்கு முந்நைய 6 ஆவணங்கள்

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog) இப்பொழுதும் தேவைபடுகிற UDR யுடிஆருக்கு முந்நைய 6 ஆவணங்கள். 1)S.L.R எஸ்.எல்.ஆர் ஆவணம் செட்டில் மெண்டு லேண்டு ரிக்கார்டு என்பதன் சுருக்க சொல் தான் SLR ஆகும். வருவாய்துறையில் 1920 க்கு முன் தமிழகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் செட்டில்மெண்டு சர்வே முடிந்த பிறகு உருவாக்கபட்ட நில உரிமையாளர் பெயர் […]