இரட்டை குடியுரிமை உள்ளவர்கள் தமிழ்நாட்டில் சொத்து வாங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள்!!!

இரட்டை குடியுரிமை உள்ளவர்கள் தமிழ்நாட்டில் சொத்து வாங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள்!!!

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டில் சொத்து வாங்கவேண்டும் அல்லது விற்க வேண்டும் அல்லது வேறு நபருக்கு உரிமையை மாற்ற வேண்டும் என்றாலும் இந்திய அரசாங்கத்தின் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் துறையும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் சேர்ந்து சில விதி முறைகளை வகுத்துள்ளது. அவற்ற தெரிந்து கொண்டால் தான் சரியான […]