பவர் ஆப் அட்டார்னியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

பவர் ஆப் அட்டார்னியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) தன்னுடைய வேலையை வேறு ஒருவர் கொண்டு செய்து முடிப்பது அல்லது செய்வதற்கு கொடுக்கும் அதிகார பத்திரம் பவர் ஆப் அட்டார்னி ஆகும். தனக்கு பணிசுமை அதிகமாக இருந்தாலும் , அல்லது அந்த வேலையை செய்ய நேரமின்மையாகவும் இருந்தாலும் , மேற்படி வேலைகளை செய்வதற்கு பவர் ஆப் அட்டார்னியாக ஏஜென்ட்டை […]