நீங்கள் சொத்து வாங்கும் போது விற்பவரிடம் இருந்து வாங்குகின்ற தாய் பத்திரங்களுக்கு தனி ஜாபிதா போட வேண்டும். ஏன்???

நீங்கள் சொத்து வாங்கும் போது விற்பவரிடம் இருந்து வாங்குகின்ற தாய் பத்திரங்களுக்கு தனி ஜாபிதா போட வேண்டும். ஏன்???

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) நீங்கள் ஒரு சொத்தை கிரயம் வாங்க பத்திர அலுவலகத்தில் கிரயம் செய்யும் பொழுது சொத்தை விற்பவர் அந்த சொத்திற்கு உண்டான அனைத்து தாய்பத்திரங்களின் ஒரிஜினல் அல்லது அதனுடைய நகல்களை உங்களுக்கு ஒப்படைப்பார். அதே போல பழைய பட்டாக்களை செட்டில்மெண்ட் ஆவணங்களை அந்த சொத்தின் புல வரைபடங்களை அந்த சொத்தின் […]