அரசு வழிகாட்டி மதிப்பு அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

அரசு வழிகாட்டி மதிப்பு அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

Posted on

Published by : KAMESH KANNAN (வெற்றி யுகம்/Vetri Yugam) (We have Researched and Collected the Materials and Published in the Blog.) அரசு வழிகாட்டி மதிப்பு நிலங்களை வாங்கவும், விற்கவும், செய்யும் பொழுது அரசுக்கு கட்ட வேண்டிய வரியை முத்திரைத் தாளாய் வாங்குவோம். அப்படி முத்திரைத்தாள் வாங்குகையில் எவ்வளவு தொகைக்கு வாங்க வேண்டும் என்று இந்த வழிகாட்டி மதிப்புதான் சொல்கிறது. ஒருவர் இடம் வாங்கும் பொழுது கிரையம் நிச்சயித்த விலைக்கு 7% […]